Bezpłatne szkolenia języka angielskiego
Bezpłatne szkolenia języka angielskiego
 
Zapraszamy mieszkańców powiatu puckiego,do udziału w projekcie "Welcome to Puck!".
 

 

 

Lista szkoleń

 

Poniedziałek 23 wrzesień 2013

Bezpłatne szkolenia języka angielskiego

 

Zapraszamy mieszkańców powiatu puckiego,do udziału w projekcie "Welcome to Puck!".

 

 

Pozytywne InicjatywyPozytywne Inicjatywy

ul. Armii Wojska Polskiego 1, 84-100 Puck
 

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl